Tag Archives: tư vấn

Tư vấn xử lý nước thải công nghiệp

Tư vấn xử lý nước thải công nghiệp

Nước thải nói chung có chứa nhiều chất ô nhiễm khác nhau tùy theo nguồn ô nhiễm. Vì vậy, đòi hỏi phải xử lý bằng những phương pháp thích hợp