Tag Archives: thiếu nước sạch

Nguồn nước cần phải nâng tầm trở thành một loại hàng hóa

Nguồn nước cần phải nâng tầm trở thành một loại hàng hóa

Biến đổi khí hậu đã gây ra hiện thượng thiếu hụt lượng mưa, mưa trái mùa hoặc tập trung cường độ cao trong thời gian ngắn, nắng nóng kéo dài,