Tag Archives: phương pháp xử lý

Phương pháp xử lý rác thải của Nhật bản thật đang ngưỡng mộ

Phương pháp xử lý rác thải của Nhật bản thật đang ngưỡng mộ

Với quy trình phân loại rác vô cùng nghiêm ngặt, chúng ta đã phần nào hiểu vì sao nước lũ ở Nhật Bản lại trong hơn nước bể bơi. Tuy

Tư vấn xử lý nước thải công nghiệp

Tư vấn xử lý nước thải công nghiệp

Nước thải nói chung có chứa nhiều chất ô nhiễm khác nhau tùy theo nguồn ô nhiễm. Vì vậy, đòi hỏi phải xử lý bằng những phương pháp thích hợp