Tag Archives: nhật bản

Qui định vứt rác của Hàn quốc khiến mọi người bái phục

Qui định vứt rác của Hàn quốc khiến mọi người bái phục

Nếu quy trình phân loại rác chặt chẽ và độ sạch “như lau như li” của đất nước Nhật Bản có thể làm bạn phải xấu hổ, thì quy định