Tag Archives: nguyên nhân tác nghẽn

Khắc phục đường ống thoát nước thải bị tắc nghẽn

Vấn đề trong hệ thống thoát nước thường xảy ra trong các đường ống. Các công trình xử lý nước thải chỉ được thiết kế để xử lý, phân hủy