Khắc phục đường ống thoát nước thải bị tắc nghẽn

Vấn đề trong hệ thống thoát nước thường xảy ra trong các đường ống. Các công trình xử lý nước thải chỉ được thiết kế để xử lý, phân hủy nước thải. Vì vậy bồn rửa, cống rãnh nên được làm vệ sinh thường xuyên để tránh tắc nghẽn đường ống .

Một sự tắc nghẽn có thể làm giảm hoặc dừng lại dòng chảy của nước thải thông qua đường ống cống. Nếu điều này xảy ra có một khả năng mà nước thải sau đó có thể sao lưu trong hệ thống đường ống ngầm. Tắc nghẽn cũng có thể dẫn đến một tình trạng ô nhiễm của một con sông, hoặc thậm chí có thể gây ra tràn ngập vào nhà vệ sinh của bạn .

Làm thế nào để tôi biết đường ống bị tắc nghẽn?
Nếu bạn nhận thấy một mùi mạnh khác thường quanh ống cống , hoặc rất chậm để ráo nước từ nhà vệ sinh của bạn, sau đó bạn có thể có một sự tắc nghẽn. Các triệu chứng khác có thể là nước rỉ ra từ buồng hoặc hố ga trong vườn hoặc chảy tràn từ các rãnh bên cạnh ngôi nhà của bạn.

Phải làm gì ?
Nếu bạn đang gặp vấn đề với hệ thống thoát nước của bạn như tiếng kêu ồng ộc, chậu rửa, nhà vệ sinh chậm để ráo nước hoặc nước thải được chảy tràn từ rãnh bên trong hoặc bên ngoài nhà của bạn, hãy thực hiện theo các bước dưới đây và sau đó liên hệ với chúng tôi.

Các bước ban đầu

Xác định vị trí trục hệ thống thoát nước của bạn. Đây là một đường ống dẫn đến hệ thống thoát nước chính. Nó sẽ được đi ngầm ở dưới đất và được đặt tại một trong hai sân trước và sân sau .

Là trục của hệ thống thoát nước đầy đủ hoặc tràn? Bạn có thể cần phải mở bu lông hoặc nâng nắp của trục để kiểm tra . Nếu bạn cảm thấy áp lực khi đang cố gắng mở bu lông hoặc tháo nắp , dừng lại ngay lập tức và không cố gắng để nâng hoặc tháo lắp thêm nữa . Sau đó vui lòng liên hệ với chúng tôi.